Do gabinete ao medio ou do gabinete ao cidadán? Unha nova tendenza: os comunicados on line

José Sixto García

Abstract


En moitos casos a información que preparan os gabinetes de comunicación pode ser consultada polos cidadáns a través da Internet. Pero con este sistema suprímese a función dos medios de comunicación e a información transmítese directamente desde a fonte ao receptor. Por iso, cando o navegante consulta este tipo de información debe saber que esas noticias responden aos intereses particulares de quen a elaborou e non lle pode outorgar o rigor e a obxectividade que se lle presupón ás informacións preparadas polos medios.

From cabinet towards medium or from cabinet towards citizen? On-line media releases, a new trend

In many cases information prepared by communication cabinets can be accessed by people through the Internet. But with this system is suppressed the role of the media and information is directly transmitted from the source to the receiver. So when the navigator search that information must know that news respond to the particular interests of those who have developed and can not provide the rigor and objectivity that it presuppose to information prepared by the media.

Keywords


Institutional communication; press; Internet; journalistic objectivity

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15847/obsOBS242008127