Campos, F. “Os Grandes Grupos Familiares De Comunicación Cambian De Paso”. Observatorio (OBS*), vol. 2, no. 1, Mar. 2008, doi:10.15847/obsOBS212008106.