[1]
R. Rios-Rodríguez and A. Dios-Vicente, “A dobre crise da prensa en papel e o camiño cara a súa recuperación: evolución económica do sector en Galiza (2008-2018)”, (OBS*), vol. 17, no. 1, Mar. 2023.