Campos, F. (2010) “Os grupos mediáticos poñen o ollo na economía da afiliación e a colaboración das redes sociais”, Observatorio (OBS*), 3(4). doi: 10.15847/obsOBS342009293.