Rios-Rodríguez, R. and Dios-Vicente, A. (2023) “A dobre crise da prensa en papel e o camiño cara a súa recuperación: evolución económica do sector en Galiza (2008-2018)”, Observatorio (OBS*), 17(1). doi: 10.15847/obsOBS17120232089.