Campos, Francisco. 2010. “Os Grupos mediáticos poñen O Ollo Na economía Da afiliación E a colaboración Das Redes Sociais”. Observatorio (OBS*) 3 (4). https://doi.org/10.15847/obsOBS342009293.